MEGA VARLIK Hakkında

Varlık Yönetim Şirketleri 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143. maddesi kapsamında ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun gözetim ve denetiminde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 13.03.2015 tarih ve 6230 sayılı Kurul kararı ile Mega Varlık Yönetim A.Ş ' nin kuruluşuna, 27.08.2015 tarih 6426 sayılı Kurul kararı ile faaliyetine izin verilmiştir.

Mega Varlık Yönetim, Amerika Birleşik Devletlerinde ana faaliyet alanı enerji olan Washakie Şirketler Grubunun hakim hissedarlarından olan Jacob Ortell Kingston tarafından kurulmuştur.

Bir aile şirketi olan grup, nesillerdir birlikte ve disiplin ile çalışmanın, toplum ve aile adına değer yaratmanın en önemli dinamiği olarak girişimciliği merkeze alan yaklaşımın öncüsü olmuştur. Mega Varlık, ailenin bu anlamda 200 yılda biriktirdiği tecrübenin, Türkiye'nin ve ekonomisinin geleceğine olan inancın, bünyesinde somut anlam kazandığı bir girişiminin gerçekleştirilmesidir.

Bir Türk şirketi olarak Mega, Türk ekonomisinin etkinliğini finansman yaratma ve sağlama sistemi içinde kaybetmiş kaynaklarının yeniden katma değer oluşturma sürecine kazandırılmasını ve bu yolla Türk Ekonomisinin potansiyel etkinlik ve verimlilik gücüne ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

YÖNETİM KURULU VE ÜST YÖNETİM
 

MEGA VARLIK YÖNETİM A.Ş.